Bröttjärna 458  (6:14)

Bilder från 2008

Ägare:

Britt-Marie Fredborg och

Bengt Lindberg


Tidigare:

Mats Reyier

Erik Olsson

Bilder från 1983

Karin Svensson född Rosell

Gösta Svensson