Bröttjärna 477  (11:4)   "Massgården"

Ägare:

Sven Reijer


Tidigare:

Anna Hed

Massas

Erik Hed


Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilden från 1983