Ägare:

Jonathan Berglund


Historik:

Ivar och Anna Homman


Huset byggdes av Ivar och Anna Homman år 1946, på gamla Hommans gård (det gamla huset revs strax före).


Bröttjärna 486 (25:3)

Bilden är från 2008

Anders Hommans. Är nu rivet.