Bröttjärna 469 (26:11)   "Målarns Anders"

Ägare:

Jan Uhr


Tidigare:

A E Danielsson

Hans HedPå före detta Målarns Anders Danielssons tomt stod också en stuga. Hon som ägde den hette Hemmings Anna. Stugan såldes efter hennes död troligen till Djur. Oskar Eklund köpte den. Senare såld till Stockholm.


Bilden från 1983

Anders och Signe (f Steen) Danielsson

Bilden från 2008.