Bröttjärna 312  (2:6)   "Prästings"

Bilder från 2008

Eskil Jungdahl - Märta Berglunds brod.

Prestins Kesti

Ägare:

Olle Berglund


Tidigare:

Erik och Märta Berglund

Ljungdal