Bröttjärna 317  (17:11)   "Norlings eller Hök Larses"

Hökas eller Högsveds

Högsved Lars Persson och Carin Mattsdotter:s familjehistoria


Högsved Lars Persson   Född 1828-09-13 Bröttjärna   Död 1908-01-21

Carin Matsdotter   Född 1827-02-21 Bröttjärna   Död 1908-08-05

Gifta 1852-04-12


D. Kerstin (Engström)   Född 1852-04-20  Död 1931-

D. Brita (Minnesota 1882)   Född 1855-01-09   Död

S. Per (Högsved) (Nordanholen1887)   Född 1858-07-28   Död

D. Anna (HansesOlles 1885)   Född 1861-03-20   Död

Karin (Täpp Danielsson)   Född 1864-03-05   Död 1938-

Maria (Norling)   Född 1867-05-21   Död 1921-07-14

Johanna (Hansson)   Född 1871-08-20   Död

(mamma till Alrik, Ester o.s.v)

Bilden från 2008

Bilder från 1983

Gunnar Nygårds (syster son till Alrik, Ester och Lisa) berättar om gården som nu ägs av Göran Schönning.

Alrik Hansson ägde gården från år 1953 till 19920. Där levde han tillsammans med sin systrar Ester och Lisa. De bedrev jordbruk men Alrik var även verksam som fotograf. De hade tagit över gården år 1953 efter deras föräldrar Olov Axel Hansson och ”Högsved”Johanna Larsdotter.

”Hök Larses” är en förenkling av Högsved Lars. Han kom från Sähl och gifte sig till gården.

Gården är av gammalt ursprung. Nedre delen av bostadshuset härstammar från 1500-talet. Ladugården som 1940 flyttades till Gir gården i Sähl skall också vara från 1500-talet. Bostadshuset påbyggdes omkring 1900 av byggmästarna A. Rönnemo, A. Vestling och O. Lilja. Gammal jordkällare finns på Lögnäsåkern och fäbodstuga i Sähl.


Ester Hansson håller på  att kärna smör.

Ester och Lisa Hansson håller på  med brödbakning.

Ägare:

Göran Schönning.


Tidigare:

Petters Mats Larsson

Arvid och Elvira Norling