Ägare:

Anna Quakkelaar

Det var en tidigare en vedbod som flyttades till platsen 1967/68 från annan plats i byn. Då byggdes även den främre köksdelen till och skorstenen murades in i huset så att det blev möjligt att bo där. Det finns inget vatten indraget och heller ingen el så det är väldigt primitivt men mysigt.

Bröttjärna 617

Bilden från 2018