Bröttjärna 451  (15:11)   "Valdys"

Ägare:

Göran och Solgerd Kosjanow


Tidigare:

Anders Engström

Huset byggdes av Anders Engström född 1876 och hustrun Lovisa född 1880. Det har tidigare stått ett hus på den grund som finns på gården som revs när nuvarande hus blev klart på 1930-talet. Det har även varit ett stall och vagnslider som revs på 1970-talet.

Dottern Valdy tog över gården efter föräldrarnas död.

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilden från 1983