Bröttjärna 442  (4:9)   "Hanses Olles"

Ägare:

Stefan och David Engström


Tidigare:

Jerker Engström


Var tidigare ett parhus: 

Hanses Olles och Engströms


Jerker Engström 1945-11-28 - 2013-06-14

Mor: Gunhild Engström.

Far : Erik Engström.

Söner : David Engström och Stefan Engström


Jerker var född och uppvuxen på västkusten i Uddevalla och Vänersborg. Han utbildade sig till ingerjör i Örebro och arbetade senare som detta i Göteborg. Efter att ha blivit sjukpensionär p.g.a. en arbetsskada spenderade Jerker mycket tid utomlands, framför allt i Brasilien. När han kom hem bosatte han sig permanent i Bröttjärna där han tidigare tillbringat somrarna. (Faderns släkt kom från trakten).

Jerker var också konstnär och arbetade främst i akryl. Han deltog i Konst & Hantverk Gagnef runt då han visade upp sina tavlor i bystugan i Bröttjärna. Huset som Jerker bodde i innehas nu av sönerna och används som sommarboende.


Jerkers farfar Lars kom ursprungligen ifrån Säl, Risgåren, numera Hedins. Farmor Maria, född Vikström, var från Ersholn. Nio barn därav sex är födda i Mockfjärd. Två flickor i Uppland och den siste sonen Erik (Jerkers far) född i Trollhättan.

Lars arbetade som linjemästare och bodde några år i Älvkarleby 1914-16. Återvänder sedan till Mockfjärd och säljer då sin del av skogen till sin bror Anders. 1919 flyttar han med familj till Trollhättan, där han bodde till sin död på 1950-talet.

Bilden från 2008

Bilden från 1983