Ägare:

Roland Blom


Tidigare:

Anna Sundgren

Två stugor stod på tomten där Bloms sommarstuga nu står. I den ena bodde schaktmästaren Axel Karlsson med fru Anna Lisa och fosterdottern Anny, sedemera gift med Finn Fredrik Persson i By. I den andra bodde Beda Åkerberg, gift med Arnberg, som sedan flyttade till Kvarnsveden och fick 15 barn.

Bröttjärna 481 (3:17)

Bilden är från 2008

Bilden är från 1981