Bröttjärna 464 (24:3)

Ägare:

Arne Östling


Rådbys hade sin stuga ungeför där Arne Östling nu bor. De emigrerade till Amerika år 1900.


Bilden från 2008.

Bilder från 1983