Bröttjärna 212   (Säl 11:14)   "Valdemar Dalins"

Boende


Per Eriksson

Bilder från 2008

Bilder från 2008

Valdemar Dahlin 72 år

Valdemar med sina rävskinn