Bröttjärna 432  (8:19, 13:9) "Rosells Anderses"

Ägare:

Karl_Erik Reijer


Tidigare:

Anders Rosell


Karl_Erik Reijer född 1963 i Bröttjärna, yrke försäljare.

Villan är byggd år1998, garagen åren 1994 och 2003. Det finns även en stuga nere vid ån som är byggd på 1960 talet.


På platsen för villan stod tidigare Rossels hus som revs 1997, det var byggt runt 1920 av Axel Rossel. Det byggdes sedan om av Anders och Gerda Rossel 1958.

Innan dess stod det en stuga där som revs 1915-20. Ägaren var då ”Majorns”


På nuvarande gården där garaget mot vägen står, har tidigare byns första affär varit.

Den första ägaren var ”Trost” Olle Larsson från Dala Floda, där efter drevs den av Fredrik Modigh från Mockfjärd, som även hade en bensinpump (Gulf).

Där efter drevs affären av Gösta och Karin (Rossel) Svensson, och till sist Lars Åberg som även startade bageri i gamla Östlings hus, nuvarande Anders Reijers hus.


På anders Rosells d.ä. gård stod också ett hus, som kallades Majorns. Vet ej vart dom tog vägen, men senare bodde en familj där som hette Fridlunds. Dom var släkt med "Janssons-Arfst".

Familjen emigrerade till Amerika och stugan är borta sen många år. Barn till Fridlund har också varit hit till Bröttjärna och hälsat på en gång.Bilder från 2008

Bilder från 1983

Trost Olles affär

Bild från 1918