Ägare:

Arne Ohlnér


Tidigare:

Anders Haglund


Bröttjärna 475 (28:2)   "Haglunds"

Bilder från 1983

Bilden från 2008.