Hitta platser/personligheter

Här kan du välja att leta fram platser som du vill veta mer om genom att klicka direkt på kartan. Välj först den kartdel som du är intresserad av genom att klicka på Förstora denna del. Nummerna som visas i små vita eller gula fält kan du klicka på så visas information om den platsen. Gula fält betyder att det finns lite extra läsning om den platsen. Bröttjärna har inga gatunamn. Adressen blir därför Bröttjärna plus ett nummer.

Här kan du välja på platser som du vill veta mer om genom att klicka direkt på länkarna nedan. Här kommer du direkt till platser som har lite extra läsning.

Näringsverksamheter och aktiviteter i Bröttjärna nu och då.

Här kan du välja på personer som du vill veta mer om genom att klicka direkt på länkarna nedan. Här kommer du direkt till personligheter med lite extra läsning.

Personligheter i Bröttjärna från svunna tider.