Rökavvänjning

DalaDemokraten 1967

Expressen 1968