314

Boende

 

Anders Lövstrand.

Bröttjärna 314 (1:5, 1:7)

Bilden från 2008

Bilden från 1983