308

Ägare:

Tore Ljungberg.

Huset byggdes av Fredrik och Karin Ring (Karin född Petters). Oskar och Margit Ljungberg (Margit fosterdotter till Fredrik och Karin) tog över därefter och därefter Margits son Ingemar och Berta Ljungberg.

 

Bröttjärna 308 (2:17) "Ringens"

Bilden från 2008

Bilden från 1983