210

Boende

Christoffer Nilsson

Tidigare:

Tommy och Barbra Lindborg

Bröttjärna 310 (10:31)

Bilden från 2008