203

Boende:

Martin Fridleifer

Tidigare:

Ragnhild och Bertil Vogel

Bröttjärna 203 (8:25)

Bilden från 1983

Bilder från 2008