637

Bröttjärna 637 (10:7, 10:8)

Huset ägs av Ellen Jonsson

 

Mockfjärd. Huset används som fritidshus.

 

Huset byggdes av Per-Erik xxxxxx(Trost Lisas son) någon gång på slutet av 1960 talet.