453

Boende

 

Göran och Solgerd Kosjanov

Bröttjärna 453 (15:3, 15:11)

Bilden från 2008

Bilden från 1983