443

Bröttjärna 443 (10:9) "Brändgården"

Boende

 

Bengt och Brittmari Lindberg

Bilden från 2008

Bilden från 1983