426

Boendehistorik

 

Pär Berglund och Kim Brahn

 

Tidigare:

- Peo och Nanny Zetterdahl

- Ragna Andersson

 

Ragna Andersson född Homman dotter till Ragnar Homman.

Huset har bebotts av bl.a. Anders och Britta Lundgren (Petters släkt) och Erik Tjäder med fru.

Bröttjärna 426 (5:19) "Tjäder Eriks"

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilder från 1983