426

Boendehistorik

 

Pär Berglund och Kim Brahn

 

Tidigare:

- Peo och Nanny Zetterdahl

- Ragna Andersson

Bröttjärna 426 (5:19) "Tjäder Eriks"

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilder från 1983