413

Boende

 

Lena och Anders Lindqvist.

Bröttjärna 413 (6:20) "Norling Annas"

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilden från 1983