406

Bröttjärna 406 (18:5) "Lind Larses"

Bilder från 2008

Karin och Lars Lind

Boende

 

Karin Hagberg

Bilder från 1983