403

Boende

 

Mats Larsén.

Bröttjärna 403 (20:29) "Hallstens"

Bilden från 2008

Bilden från 1983