Rökavvänjning

Rolfino och rökavvänjning

Expressen 1968

DalaDemokraten 1967