Ägare:

Magnus Kosjanow


Tidigare:


- Erik Westman


Karin Åkerbergs stuga är också borta. Har också flyttats till Sähl. Ohlnèrs köpte den till fäbodstuga 1935.

Bröttjärna 482 (23:18)

Bilden är från 2008

Bilden är från 1983