482

Bröttjärna 482 (23:18)

Ägare:

Magnus Kosjanow

 

Tidigare:

 

- Erik Westman

 

Karin Åkerbergs stuga är också borta. Har också flyttats till Sähl. Ohlnèrs köpte den till fäbodstuga 1935.

Bilden är från 2008

Bilden är från 1983