Ägare:

Veronika Lind.


Bröttjärna 480  (Säl 11:13)   "Rågfeldts"

Bilden är från 2008

Bilden är från 1983