Bröttjärna 477  (11:4)   "Massgården"

Ägare:

Sven Reijer.


 

Erik Heed (Bror till Storlarses Anna)

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilden från 1983