477

Bröttjärna 477 (11:4) "Massgården"

Ägare:

Sven Reijer.

 

Erik Heed (Bror till Storlarses Anna)

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilden från 1983