475

Bröttjärna 475 (28:2) "Haglunds"

Ägare:

Arne Ohlnér.

 

Bilder från 1983

Bilden från 2008.