Ägare:

Per-Erik Rågfäldt.


Bröttjärna 472 (6:41)

Bild saknas.

Ingrid och Bertil Rågfäldt