Ägare:

Maria Aspeström och Lars Ekvall.


Bröttjärna 470 (3:21)   "Ring Pers"

Bilden från 2008.

Bilden från 1983