Bröttjärna 468 (6:40)   "Söderlunds"

Ägare:

Maria Alvik


Tidigare:

Sivan Lindqvist.


Bilder är från 2008

Bilder är från 1983