464

Bröttjärna 464 (24:3)

Ägare:

Arne Östling

 

Rådbys hade sin stuga ungeför där Arne Östling nu bor. De emigrerade till Amerika år 1900.

 

Bilden från 2008.

Bilder från 1983