Bröttjärna 312  (2:6)   "Prästings"

Bilder från 2008

 

Lasse Berglund (bror till Olle)

 

Olle Berglund

 

Olle Berglund

 

Olle Berglund

 

Manne Söderlund       Erik Berglund

 

Märta Berglund

Eskil Jungdahl - Märta Berglunds brod.

Boende


Olle Berglund.