310

Bröttjärna 310 (19:2) "Bränd Hanses"

Bilden från 2008

Bilder från 1983