Bröttjärna 310  (19:2)   "Bränd Hanses"

Boende

?

Bilden från 2008

Bilder från 1983