216

Bröttjärna 216 (Säl 11:4) "Smepärs"

Boende

 

Torbjörn Hanses

Bilden från 2008

Bilden från 1983