209

Bröttjärna 209 (10:17)

Boende

 

Jimmy Lind.

Bilder från 2008

Bilder från 1983