Bröttjärna 208  (5:12)

Boende

Anders Reijer

Bild från 2008.

Bild från 1983.