207

Bröttjärna 207 (5:11)

Boende

Erik Lindkvist

Bild från 2008.

Bild från 1983.