Bröttjärna 605  (22:4)  "Stampens"

Boende


Viveca Thylén-Lindblom

Bilden från 2008

Bilder från 1983