458

Bröttjärna 458 (6:14)

Bilder från 2008

Boende

Britt-Marie Fredborg och

Bengt Lindberg

 

Tidigare:

Mats Reyier

Bilder från 1983

Karin Svensson född Rosell

Gösta Svensson