Bröttjärna 448  (16:51)   "Sme Pers"

Boende

Ulla och Lars-Erik Aspeström

"Smed pers"


 Smed Per Persson f 1853 i Sähl D-1934 gift med Brita Ersdotter f 1854 D1905 Gifta 1883.

 

Smed Anders Persson f 1892 i Sähl D1928 gift med Hök Anna Olsson f 1901 Västtjärna Gagnef D 1991. Gifta 1922. 

Barnen: 

Ingeborg Andersson     f 1923 D1959

Anny        "                 f 1925 D2013 

Gunnar    "                  f 1926 D2015 

Erik          "                 f 1928 D2003 

Alla födda i Brötjärna. 

Anna Persson blev änka 1928. Då stod hon ensam med 4 små barn och jordbruket i 12 år. Hon hade dock några drängar och hjälp av Eklunds på Holan och Edit Lööv. En mycket arbetsam kvinna. "Smeper" Anna fick börja sticka sina vantar och sockor i väldigt tidig ålder då hennes mor dog. Skulle alltid ha något i händerna och stickade tills hon var nära 90. 

Hon gifte om sig 1940 med Olof Olsson f 1888 i Viken Hälsingland D 1981. 

Han hade arbetat en tid före giftmålet som dräng hos henne. Därmed fick han heta Smedper Olle. Även han en driftig man. 1945-46 byggdes huset ut till nuvarande byggnad. 

De fick en son tillsammans Arne Olsson f 1941.

Bilden från 2008

Bilden från 1983

 

Smed Per Persson och sonen Anders hästar.

Ingeborg Andersson

Anna född Olsson, gift Andersson.

Olivia Andersson, gift Wallin, Bäsna.

Anny Kristina Andersson, gift Wikman, Dala-Floda.

Anders Gunnar Andersson.

Erik Gottfrid Andersson Aspeström.