Bröttjärna 429  (7:4)

Boende:

Margareta Lydén

 

Ester och Axel Homman

Bilder från 1983

Axel Homman

Elisabeth Norling

Kalle Norling

Stig Homman

Anders Dahlgren

Bilden från 1938