429

Bröttjärna 429 (7:4)

Boende:

Margareta Lydén

Bilder från 1983

Axel Homman

Elisabeth Norling

Kalle Norling

Stig Homman

Anders Dahlgren

Bilden från 1938