426

Bröttjärna 426 (5:19) "Tjäder Eriks"

Boendehistorik

 

Pär Berglund och Kim Brahn

 

Tidigare:

- Peo och Nanny Zetterdahl

- Ragna Andersson

 

Ragna Andersson född Homman dotter till Ragnar Homman.

Huset har bebotts av bl.a. Anders och Britta Lundgren (Petters släkt) och Erik Tjäder med fru.

Bilden från 2014

Bilden från 2008

Bilder från 1983

Verandan innan ombyggnad.

Bilden från 1920.