425

Bröttjärna 425 (6:21) "Petters Anderses"

Bilder är från 2008

Boendehistorik

 

Sven-Olof och Anneli Ramsell

 

Tidigare:

- Olle Westman

- Anders Larsson

- Lind Erik Matsson, Smed Karin Andersdotter

Bilder från 2002

Viola Larsson och

Emmy Dahlgren

I bakgrunden syns huvudbyggnaden innan den byggdes om.

Bilder från 1983