Bröttjärna 425  (6:21)  "Petters Anderses"

Boendehistorik


Sven-Olof och Anneli Ramsell


Tidigare:

- Olle Westman

- Anders Larsson

- Lind Erik Matsson, Smed Karin Andersdotter

 

Maria, Emmy och Viola

Bilder är från 2008

Bilder från 2002

 

Viola Larsson och

Emmy Dahlgren

I bakgrunden syns huvudbyggnaden innan den byggdes om.

Bilder från 1983