406

Bröttjärna 406 (18:5) "Lind Larses"

Bilder från 2008

Boende

Karin Hagberg

Tidigare:

Lars och Karin Lind och deras barn

Martin Lind och Ingeborg Lind gift med Stig Hagberg. Deras barn Alf Martin Hagberg och Karin Hagberg (nuvarande ägare)

Bilder från 1983